plusMobile - changelog

6.2.3 (21.3.2019)
- oprava - správný výběr tiskové sestavy pro doklad v cizí měně
- oprava - offline - výběr zásoby Dodavatelským kódem v případě, že je stejný kód zadán vícekrát pro různé dodavatele

_________________________________________

plusRouter - changelog

1.8.6 (4.1.2019)
- oprava - při vystavování daňového dokladu chyba v XML (des. čárka místo tečky)

_________________________________________

plusNotify - changelog

2.5.5 (13.3.2019)
- možnost definice více umístění přikládaných souborů přílohy najdenou viz nápověda

_________________________________________

plusLabelUni - changelog

1.2.4 (19.03.2019)
- přidána možnost načíst (a tisknout) svázané zásoby k dokladu


_________________________________________

plusEtiquette - changelog

2.4.2 (18.12.2019)
- oprava tisku paletových štítků

_________________________________________

plusABC - changelog

1.1.1 (27.03.2019)
- prodloužena maximální doba vykonávání dotazu na 20 minut (musí být rovněž nastaveno v DB!)


_________________________________________

plusAttach - changelog

1.0.5 (15.1.2019)
- přidány a aktualizovány knihovny pro rozpoznání 1D a 2D kódů

_________________________________________

plusDisplay - changelog

1.0.7 (1.8.2017)
- zlepšení stability
- možnost zpětného předávání informací z klienta na server

_________________________________________

plusImport2Pohoda - changelog

1.3.7 (27.03.2019)
- Úprava - spouštění externí úlohy se spouští po každém dokladu, přidána možnost použít parametr #ID#

_________________________________________

plusImportUni - changelog

1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné

_________________________________________

plusOrders - changelog

1.2.5 (24.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost zobrazit pole MJ celkem a MJ k dispozici na řádku u objednávek - zapínatelné v nastavení
- Nová funkce - Částečně vykrytelné objednávky jsou označeny oranžovou barvou