plusMobile - changelog

6.0.7 (15.1.2019)
POZOR! Od verze 6.0.4 aplikace vyžaduje .NET FRAMEWORK verze 4.5 a vyšší. Pokud se aplikace po aktualizaci nespustí, je potřeba tento Framework doinstalovat!
- oprava - nešlo odeslat inventurní seznam, pokud bylo v aplikaci nastaveno zaokrouhlování dokladu
- oprava - v offline se po vložení položky do dokladu při zapnutém ponechávání poslední položky zobrazovalo "Celkem: n. def."
- oprava - při přegenerovávání umístění (v dialogu Umístění ve skladu) v některých případech objevila neošetřená výjimka
- oprava - u dokladů s EET se již do Pohody odesílají EET údaje do agendy Elektronická evidence tržeb
- úprava - při kontrole dokladu při ručnám výběru položky se nabízí jen ev. čísla použitá v dokladu
- úprava - NOOL - při načtení zásoby spadající do NOOL, ale např. z množstevního kódu nebo "starého" balení se již neprovádí ověřování
- úprava - NOOL - možnost definice společné externí jednotky, kde je evidována už. agenda pro Ověřování léčiv
- úprava - NOOL - oprava vypršení tokenu (nefunkčnost ověřování po > 9h od spuštění služby)

_________________________________________

plusRouter - changelog

1.8.6 (4.1.2019)
- oprava - při vystavování daňového dokladu chyba v XML (des. čárka místo tečky)

_________________________________________

plusNotify - changelog

2.5.0 (11.1.2019)
- implementace SMS brány ProfiSMS

_________________________________________

plusLabelUni - changelog

1.2.0 (22.10.2018)
- přidáno licencování aplikace; pokud nemáte licenční klíč, kontaktujte naši technickou podporu


_________________________________________

plusEtiquette - changelog

2.4.0 (11.12.2018)
- možnost tisku souvisejících dokumentů i bez dialogového okna

_________________________________________

plusABC - changelog

1.1.0 (15.01.2019)
- rozšířeno o možnost napojení databáze předchozího účetního období; výpočet se pak dle potřeby provádí případně i z dat předchozího období


_________________________________________

plusAttach - changelog

1.0.5 (15.1.2019)
- přidány a aktualizovány knihovny pro rozpoznání 1D a 2D kódů

_________________________________________

plusDisplay - changelog

1.0.7 (1.8.2017)
- zlepšení stability
- možnost zpětného předávání informací z klienta na server

_________________________________________

plusImport2Pohoda - changelog

1.3.3 (07.01.2019)
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Do kódu číselné řady (pevné zadání) lze zadat yy nebo yyyy a bude nahrazeno aktuálním rokem.
- Přidáno pole Označený záznam do dokladů
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí

_________________________________________

plusImportUni - changelog

1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí

_________________________________________

plusOrders - changelog

1.1.4 (04.01.2019)
- Přidáno licencování programu
- Upraveno zobrazování statistických dat